Creeper

måndag, december 05, 2005

Bodströms förslag strider mot europakonventionen

Nu har EU:s grupp med datainspektörer yttrat sig över förslaget om registrering av Internet och teletrafik.

Datainspektörerna sågar förslaget ordentligt. Dels för att det inte tycker att hotet mot terrorister är ett tillräckligt skäl för en såpass omfattande registrering av uppgifter, och dels för att förslaget faktiskt kan bryta mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheternas artikel åtta:

"Envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv sitt hem och sin korrespondens."

Detta tvekar nu inte justitieminister Bodstöm för att införa i Sverige, tydligen så är den personliga integriteten inte särskilt viktig, eller de av Europakonventionen definiterade mänskliga rättigheterna. Mina tankar försvinner åt andra länder som inte brytt sig om mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism, eller som inte skyr ökad övervakning av sina medborgare. Det är alla länder som av omvärlden inte brukar definieras som demokratier.

En väg som vår justitieminister vill gå?


För övrigt tycker jag det är kasst av antipiratbyrån att försöka fälla ytterliggare en fildelare. Det är fortfarande en svensk film som är föremålet för utdelandet, så tingsrätten lär väl tyvärr inte förvåna, utan döma till 80 dagsböter igen. Hur bevisningen ser ut i detta fallet är oklart, även om jag gärna skulle vilja veta.

9 Kommentarer:

Blogger Felipe sa...

Du valde tydligen att inte ta med delen där de skrev att "Införs trots allt förslaget bör syftet vara att motverka terrorism och grov brottslighet, inte 'allvarlig bottslighet' ".

Kritiken kan inte ha varit så jätteallvarlig med tanke på denna passus. Blir mer intressant att se vad Lagrådet säger.

05 december, 2005 23:58  
Blogger Johanna Nylander sa...

Det handlar väl tyvärr lite om att dubbelgardera sig mot hur det utformas även om förslaget går igenom.

Ska defintivt bli intressant att se vad lagrådet säger.

06 december, 2005 00:14  
Blogger Erik Sandin sa...

Bodström är naturligtvis ute och cyklar med sitt förslag, han borde tvingas avgå av en uppretad allmänhet. Men jag tycker att du katar lite sten i glashus angående din referens till Europakonventionen. När du skrev om Green-fallet kommenterade du den friande domen med:

"Att säga att hets mot folkgrupp skulle vara förbjudet, inkludera en grupp som folkgrupp ( i detta fallet homosexuella) och sedan inte kunna döma efter lagen, känns inte vidare verkningsfullt."

Så mycket var således de mänskliga rättigheterna definierade i Europakonventionen värda den gången. Denna gång är de tydligen mer aktningsvärda. Principfasthet är en dygd.

06 december, 2005 09:28  
Blogger Johanna Nylander sa...

Fast jag tycker att Europakonventionen i huvudsak är bra. Min kritik i Greenfallet handlade om den svenska hets mot folkgrupp-lagen som tydligen inte är så bra synkad mot just konventionen.

För i det fallet hade vi en lag som inte gick att tillämpa i vissa fall, och om en lag inte går att tillämpa är den meningslös och borde i såfall utformas annorlunda.

06 december, 2005 12:44  
Blogger Erik Sandin sa...

Jag får tydligen utöka mitt citat för att förtydliga min poäng:

"Så länge vi har rådande lagstiftning borde vi dock använda oss av den. Att säga att hets mot folkgrupp skulle vara förbjudet, inkludera en grupp som folkgrupp ( i detta fallet homosexuella) och sedan inte kunna döma efter lagen, känns inte vidare verkningsfullt."

Det känns, på min sida skärmen, inte som att Europakonventionens principer försvaras genom detta språkbruk. Rättighetsförklaringar må vara hur vackert skrivna som helst, men de är i slutändan inte mycket värda om domstolar inte upprätthåller deras principer och vägrar att tillämpa mot dessa stridande lagar. Att HD tagit mod till sig och äntligen vågat tillämpa dessa rättigheter för att underkänna lagstiftning från frihetsföraktande politiker så skall detta uppmuntras, allra mest om man har tänkt att kalla sig liberal. Att på det sätt som du gör angripa förfarandet och föreslå någon slags pragmatisk fortsatt tillämpning av lagen trots att den strider mot Europakonventionen är både tragiskt och farligt. Det är retorik som jag hade förväntat mig att få höra från reaktionära partier i Turkiet, inte från s.k. liberaler i Sverige.

06 december, 2005 13:04  
Blogger Johanna Nylander sa...

"Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter"

Europakonventionens artikel 9, andra stycket, min fetmarkering.

I detta fallet homosexuellas fri och rättigheter.

06 december, 2005 18:19  
Blogger Erik Sandin sa...

Jag ska sammanfatta lagtexten för dig så att det blir enklare för dig att förstå.

"Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till... skyddandet av... andra personers fri- och rättigheter".

Precis som HD påpekar så är tolkningen av Europakonventionen mycket klar. Den praxis som har växt fram pekar tydligt på att det måste till någon form av mer direkt hot för att lagstiftning som inskränker religionsfriheten skall anses vara av den karaktären att den kan klassas som nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Det räcker inte med att någon som helst koppling till sådana fri- och röttigheter kan göras. I så fall skulle man kunna skrota religionsfriheten, ty politiker skulle alltid kunna göra en koppling i ord till sådana intressen och därmed sätta konventionens skydd ur spel. Jag förstår inte varför du väljer att gå på den linjen i ditt försvar. HD gjorde rätt tolkning, och det verkar de flesta sakkunniga vara helt överrens om.

Trots detta väljer du att på ett pragmatiskt vis argumentera för att när vi nu ändå har lagstiftningen så borde den användas. Detta är att gå rakt emot de grundläggande principer som ligger bakom Europakonventionen, ja till och med dess syfte. Konventionen är ju tänkt att finnas där som ett skydd för den enskilde mot lagar som stiftats utan hänsyn till de grundläggande rättigheter som alltid skall upprätthållas. Detta är, som jag tidigare påpekat, att visa ett enorm förakt för Europakonventionens själva existens. Då kan man inte återkomma i frågan vid ett senare tillfälle och hel sonika vända på steken och börja argumentera för att konventionen plötsligt har blivit värd att följas slaviskt.

Principfasthet är en dygd.

07 december, 2005 11:05  
Blogger Johanna Nylander sa...

Nej Erik, varför Åke Green skulle dömas handlar inte alls enbart om Europakonventionen. För HD tyckte inte att han hade uttalat sig tillräckligt illa. Kopplingen till cancersvulstar räckte alltså inte för att det skulle bli hets, det var inte tillräckligt mycket av det du kallar för "direkt hot". Hade han sagt lite grövre saker så hade han blivit fälld, för europakonventionen och vår Hets mot Folkgrupplag går i hop så länge människor blir tillräckligt kränkta.

Jag och många andra tyckte dock att han passerat den gränsen redan vid hans predikan. Medan HD vad av en annan mening.

07 december, 2005 11:51  
Blogger Erik Sandin sa...

Det är ju precis det jag säger. Jag är mycket väl medveten om hur ECHR och den svenska lagen är länkad samman. Att din egna "tolkning" av konventionen är helt uppåt väggarna och inte verkar bygga på något annat än en rent politisk vindavkänning är inte mycket att orda om; det inser du säkert redan.

Men jag undrar fortfarande hur du kan skriva att så länge vi har en lag så skall den tillämpas. Detta uttalande kan ju inte ha syftat på de situationer då ett "direkt hot" är för handen, ty då finns ju, som du mycket riktigt påpekar, inget problem. Det är ju uppenbart att du menar att den svenska lagen skulle ha tillämpats trots att den stred mot ECHR. Detta är vad jag menar med att du inte visar minsta förståelse för, eller respekt inför, de principer som ligger bakom konventionen.

07 december, 2005 18:47  

Skicka en kommentar

<< Home